Tydliga mål och bra arbetsmiljö ger resultat
Åsa Axelsdotter Hök har arbetat ett antal år med hälsa och arbetsmiljöfrågor i olika former. Från början erbjöd hon massage på företag, men efter en tid insåg hon att hon ville arbeta med strategiska och strukturella hälsofrågor i organisationer. Efter sin examen i folkhälsovetenskap startade hon upp sitt vilande massageföretag med en ny inriktning.
- En tydlig affärsidé växte fram när jag var färdig folkhälsovetare och steget var kort eftersom jag redan hade min firma registrerad, säger Åsa.
Utgångspunkten för Humla konsult är att hjälpa företag och organisationer i hälsostrategiska frågor, i sådant som val av företagshälsovårdens tjänster, upphandlingar av arbetsmiljö och hälsotjänster samt behovsanalyser och utredningar inför förändringar till förmån för medarbetarnas välmående.
- Jag tipsar inte om frukostvanor och dagliga promenader, utan min uppgift är att undersöka vad som kan göras på ett övergripande plan och till vilken kostnad åtgärderna kan utföras, berättar Åsa.
Hennes uppdrag kan vara från en halvdags föreläsning till årslånga samarbeten kring upphandlingar av företagshälsovård eller att skriva rapporter om en organisations arbetsmiljö.
- när medarbetarna mår bra och god arbetsmiljö finns kan företaget fungera på bästa sätt. För att nå dit kan det krävas en översyn av arbetsfördelning, ledarskap och tydliga mål i alla delar av verksamheten, förklarar Åsa.

Forskning visar tydligt att målmedvetet arbete med personalvård och strukturellt hälsoarbete och ger både hälsomässiga och ekonomiska vinster.
- För att göra ett bra jobb och trivas på sin arbetsplats är det viktigt att bli lyssnad på, få uppskattning och inte minst känna att man har en tydlig plats i organisationen. Som extern konsult har jag möjlighet till ett nytt perspektiv, menar Åsa.
Genom intervjuer med medarbetare och tydliga målbeskrivningar från företagsledningen kan Humla konsult uppnå konkreta resultat i personalhälsa och effektivitet.
- Mitt engagemang får näring i goda resultat; det är en ynnest att få vara med och göra gott, sammanfattar Åsa.


Humla konsult

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0732-51 38 01


Email:
humla@humla.nu

Hemsida:
www.humla.nu

Adress:
Humla konsult
Höjdvägen 17B
13242 Saltsjö-Boo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN